Welkom bij Kring Zuidwest

Notulen en presentatie Najaars ALV 27 november 2019

Notulen

Presentatie

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Berichtgeving n.a.v. de Najaars ALV van 27 november 2019

Kring Zuidwest heeft op woensdag 27 november 2019 de Najaars Algemene Ledenvergadering (ALV) en tevens Opheffingvergadering gehouden.
Op  “thuislocatie”  Manege De Nieuwe Oranjehoeve was sprake van een uitstekende opkomst van de leden.
Vooruitlopend op de officiële notulen die op een later moment via de verenigen zullen worden toegezonden en tevens op de site zullen worden geplaatst, laten wij jullie nu al graag weten dat de ALV heeft ingestemd met het opheffen van Kring Zuidwest.
Deze stap is onderdeel van de voorgenomen aangepaste organisatie en aanpak binnen onze Regio Zuid-Holland.

De hoofdtaak van de Kring -het organiseren van selectiewedstrijden en/of finales- wordt overgenomen door de Wedstrijd-commissie van de Regio o.l.v. Diana Dessing. In deze commissie zul je ook de bekende namen van onze Kring weer tegenkomen.

Communicatie / contact met de leden (op locatie) zal worden georganiseerd door de Regio Zuid-Holland, onder regie van Anita Lussenburg.
Het integreren van Facebook en de site van Kring Zuidwest binnen de social media van de Regio zal plaatsvinden in de 1e maanden van 2020. Wij houden jullie daarvan op de hoogte.

Bestuur Kring Zuidwest

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kring Zuidwest is in 2015 ontstaan door een samenvoeging van 2 Kringen om zo tot meer concurrentie in de sport te komen maar vanuit bestuurlijk oogpunt de kosten beter te beheersen. Om afvaardiging te kunnen doen aan Regio Kampioenschappen organiseert de Kring selectie wedstrijden, voor paarden, en Kring Kampioenschap(pen).

De Kring ondersteunt ook indien er vanuit de lidverenigingen of wedstrijdsecretariaten vragen zijn en regelen zij KNHS  bijscholingen voor juryleden om hun punten te kunnen behalen. In samenwerking met de winnende verenigingen van voorgaande jaren organiseert de Kring ook een Herfstmeeting.